Disclaimer

Milieu Centraal en het Nibud zijn uiterst zorgvuldig te werk gegaan bij het
ontwikkelen en actualiseren van de Bespaartest. Desondanks kunnen zij
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (soms snel)
veranderende informatie. Aan de resultaten en berekeningen van de
Bespaartest kunnen geen rechten worden ontleend.

Milieu Centraal heeft voor de Bespaartest berekend welke eenvoudige
bespaartips de grootste energiebesparing opleveren. De tips zijn gebaseerd
op gevalideerde kennis van Milieu Centraal, gebundeld in brondocumenten
over energie- en milieuaspecten van het dagelijks leven. Deze komen tot
stand in samenwerking met vele partijen, en worden extern getoetst door
een commissie van deskundigen. Zie voor meer informatie http://www.milieucentraal.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over de Bespaartest, neem dan contact op via Bespaartest@milieucentraal.nl.

© Milieu Centraal. Alle rechten zijn voorbehouden aan Milieu Centraal. Zie ook Copyright.